Elke woensdagochtend zijn vrijwilligers van de gespreksclub actief. Begonnen wordt met het ophalen van bewoners. De koffie en de thee staan om 10 uur klaar, met ook nog een heerlijk koekje. Daar beginnen we mee.

De boeken moeten nog even wachten, eerst een bakkie troost met een babbeltje. We zijn met 6 voorlezers: Rita, Sannie, Toos, Anita, Jannie, en Liesbeth. Op donderdagochtend zijn er steeds twee van ons aanwezig. Na het praatje bij de koffie beginnen we met het lezen. Meestal lezen we korte verhalen, bijv. van Annie M.G. Schmidt, van Simon Carmiggelt, van Bomans. Vaak zijn dat grappige verhalen. We passen de keuze van de verhalen ook wel aan bij de periode van het jaar. Met Kerst een kerstverhaal, in de winter een gezellig verhaal over sneeuwpret en met Pasen een paasverhaal.

Natuurlijk praten we vaak wat na over de verhalen. Bij ons tweede kopje koffie bijvoorbeeld. Bij de verhalen over vroeger komen weer allerlei herinneringen boven. Soms om te lachen, soms ook heel ontroerend. Ons eigen leven zit immers vol verhalen. Die op te halen kan heel verrassend en prachtig zijn.

Het Gesprek rond een boek vindt iedere woensdagmorgen van 10.30-11.30 uur op woongroep de Tulp plaats.