Elke vrijdagmorgen van 11.00-11.30 (soms een uitloop tot 11:45) uur in de multifunctionele ruimte is er een afsluiting van de week. Voorganger is een predikant of ouderling van een van de kerken in Lisse.

Na het koffiedrinken begeleiden de vrijwilligers de cliënten naar de multifunctioneleruimte. De predikant of ouderling van één van de kerken uit Lisse gaat voor in gebed, houdt een korte meditatie en laat een paar bekende gezangen en psalmen zingen.
Het zingen van vooral de bekende psalmen en andere mooie liederen spreekt de bewoners erg aan.

Ook vindt 5x per jaar, de Viering van het Heilig Avondmaal plaats. Als de dienst afgelopen is, staat de voorganger bij de deur om iedereen een hand te geven. Daarna helpen de vrijwilligers om de bewoners weer naar het appartement terug te brengen, als zij dat zelf niet kunnen.

Aan het einde van het kerkelijk jaar worden alle overledene bewoners van Rustoord die van november tot november overleden zijn, herdacht en hun namen genoemd, wat de nabestaanden troost geeft. Het is een hele plechtige gebeurtenis.