Wilt u de ogen en oren zijn van de cliënten van Rustoord en voor hun belangen opkomen?

De cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit cliënten, mantelzorgers en familieleden van cliënten van DSV. De cliëntenraadleden zijn de ogen en oren van de cliënten en willen daarbij een klankbord zijn voor de bewoners.

Elk woonzorgcentrum heeft een eigen cliëntenraad waarvan twee leden in de centrale cliëntenraad plaatsnemen.

De cliëntenraad van Rustoord is op zoek naar nieuwe leden om onze intramurale cliënten, met name onze psychogeriatrische cliënten, te vertegenwoordigen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Marieke Zebregs, locatiemanager Rustoord.
tel. 0252-417050