De nieuwe cliëntenraadsleden zich nu voor, zodat u als lezer een beetje idee hebt met welke mensen u te maken krijgt of wellicht in de toekomst zult krijgen.

Mevrouw O(da) van den Ameele-Heemskerk is woonachtig in Hillegom, is 68 jaar en heeft de opleiding verpleegkundige gevolgd in het AZL en heeft jaren later de wijkaantekening gehaald. Haar contact met Rustoord ligt in het feit dat haar oudste zus al enkele jaren woonachtig is in Rustoord.
Zij brengt, in samenwerking met haar 3 zussen, elke week een bezoekje aan haar zus in Rustoord.
Mw. is getrouwd en heeft 2 dochters, 39 en 36 jaar oud, en heeft 4 kleinkinderen waar zij en haar man geregeld op passen.

De heer A(rie) Maan is 61 jaar oud en heeft na het overlijden van zijn moeder, die in Rustoord werd verzorgd, plaatsgenomen in de cliëntenraad van Rustoord.
In het dagelijks leven is hij hoofd van de ECG-dienst van het LUMC in Leiden. Hij woont in Lisse met zijn vrouw en 3 kinderen, waarvan er inmiddels 2 studeren.
Hij hoopt, juist in deze tijden van grote veranderingen, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het welbevinden van de cliënten van Rustoord.

Na de oproepen in Seinpost heb ik eerst een paar vergaderingen meegelopen om mij te oriënteren wat van een cliëntenraadslid mag worden verwacht. Vervolgens heb ik mij kandidaat gesteld en ben per 1 maart jongstleden aangesteld als lid van de cliëntenraad.

Maar wie ben ik?
Mijn naam is Marinus Graner en ben sinds 1975 woonachtig in Lisse. Tot aan mijn prepensionering was ik werkzaam in het Voortgezet Onderwijs als leraar wiskunde. Eerst in Schiedam aan de Rehobothmavo en vervolgens in Lisse aan de Mavo ‘Uitermeer’.
Ik ben getrouwd met Greet, die een aantal van u misschien wel kennen als juf van de Lisbloem of als voorzitter van de Zonnebloem afdeling Lisse.
Samen hebben we een dochter, een zoon en twee kleinkinderen.
Vrijwilligerswerk is mij niet geheel onbekend, want al meer dan 40 jaar zet ik mij in voor de Evangelisch-Lutherse kerk, eerst in Schiedam en later na de verhuizing naar Lisse in Leiden.

Op school maakte ik deel uit van de personeelscommissie en organiseerde dan samen met de andere commissieleden onder andere de jaarlijkse personeelsdag en –avonden.
Met Rustoord ben ik in contact gekomen toen ik op korte termijn een plaats in een verzorgingshuis moest vinden voor mijn moeder. In Rustoord was er plaats, omdat er toen sprake was van nieuwbouw op korte termijn. Dit is echter alweer 5 jaar geleden. Maar nu komt het er toch echt van. De sloopwerkzaamheden zijn begonnen.

Als cliëntenraad mogen we blij zijn dat we onze groep hebben mogen versterken met deze drie nieuwe leden.
Dhr. Graner schrijft er al over: de sloopwerkzaamheden zijn begonnen en we kijken uit naar de nieuwbouw.

Tot slot mag ik u nog meedelen dat op vrijdag 25 april ons cliëntenraadslid mw. Henny Luijk-van Stam lid is geworden in de Orde van Oranje Nassau en daarvoor een "lintje" kreeg opgespeld door de burgemeester van Lisse.
Ook vanaf deze plaats willen we haar hiermee van harte feliciteren.
Een bewijs van waardering van al het vrijwilligerswerk wat zij voor de gemeenschap van Lisse en met name voor Rustoord heeft gedaan.

Tot een volgende keer.
Met een hartelijke groet namens de cliëntenraad,
Ada Marseille-Mastenbroek, secr.