Voor de organisatie is het van groot belang dat we nu ook beschikken over een hbo-verpleegkundige, omdat de overheid de taak van indiceren voor de thuiszorg per 1 januari voorbehouden heeft voor dit functieniveau.

Het doel van de senior-verpleegkundige is, evenals ook intramuraal, om het team verder te ondersteunen / bekwamen in de zorgverzwaring. Dus de nadruk ligt op zorginhoudelijk coachen in plaats van overnemen en op het opbouwen van een ander type relatie met de huisartsen en andere samenwerkingspartners. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij een senior-verpleegkundige hebben mogen aannemen die ons team per 16 november 2014 komt versterken en wij hopen haar binnenkort aan u voor te mogen stellen.