Graag wil ik u iets vertellen over de tijdelijke opname kamers binnen Rustoord. Rustoord heeft drie kamers voor tijdelijke opname. Deze kamers worden gebruikt voor ouderen die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen. Dit kan zijn omdat de cliënt nog moet aansterken of om verder te herstellen. De tijdelijke opnamekamer kan ook gebruikt worden als de mantelzorger tijdelijk uitvalt en de cliënt niet alleen thuis kan blijven.

Tijdens het verblijf wordt waar nodig, ondersteuning gegeven aan de cliënt. De cliënt kan meedoen aan de activiteiten die gegeven worden. Ook kan er voor gekozen worden de warme maaltijd in de zaal te gebruiken.

De tijdelijke opname heeft een duur van zes weken en kan eventueel als dit nodig blijkt, met zes weken worden verlengd. Mocht blijken dat de cliënt niet meer naar de thuissituatie terug kan keren, dan zoekt DSV hier een passende oplossing voor.

Een nieuwe service van Rustoord is, dat er ook een kamer voor een periode gehuurd kan worden. De kosten hiervoor bedragen 30 euro per dag. Dit is inclusief de warme maaltijd. Voor de persoonlijke verzorging wordt gebruik gemaakt van de indicatie. Van deze nieuwe service kunt u gebruik maken als bijvoorbeeld de mantelzorger op vakantie gaat of uw huis moet worden aangepast. Voor informatie over de tijdelijke huur van een kamer of over de tijdelijke opnamekamers kunt u terecht bij de teamleiders.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Duijn
teamleider somatiek
Email: Mvanduijn@dsv-verzorgdleven.nl