Binnen Rustoord zijn 3 afdelingen waar cliënten met een Psychogeriatrische Indicatie verblijven (Tulp, Narcis en Hyacinth); op diverse momenten van de dag kunnen vrijwilligers voor de groepen iets betekenen; bij het ontbijt, warme maaltijd, avondbrood, thee en koffietijd (alles in overleg met de vrijwilliger)
Aantal vrijwilligers: 7

Koffiedrinken?
De groep heeft net gegeten als ik, als vrijwilliger op de maandagmiddag, binnenkom. Iedereen krijgt een lekker kopje koffie van een van de verpleegkundigen. Zelf drink ik ook een kopje koffie mee en ga bij een van de dames zitten. Ze zijn nogal uiteenlopend van beleving door hun verschillende leeftijd en achtergrond. De een heeft kinderen en kleinkinderen en de ander een lieve buurvrouw of tante die even langs komt om haar gezelschap te houden. Sommige mensen maken uitjes met de Zonnebloem of gaan gezellig een wandeling maken met alle cliënten van de groep. Meestal ga ik aan de grote tafel geheugenspelletjes spelen en kijk ik of ze zich wat kunnen herinneren van vroeger uit hun kindertijd. Als de cliënten in een goede stemming verkeren, worden ze wat beschouwender; dan gaan we filosoferen over zingevingsvraagstukken en geluk. Op die hoge leeftijd is het erg verassend welke antwoorden daaruit voortvloeien. Ze worden altijd gelukkig van de stem van hun moeder of liedjes van de kleuterschool. Hoe kun je op die hoge leeftijd nog een moment van geluk ervaren! Komen jullie ook filosoferen over zingeving en geluk?

Stephanie van der Mars
vrijwilliger op de Hyacinth.