ONZE MEDEBEWONERS : D E M E E U W E N.

Toen wij, de bewoners van Rustoord van het oude gebouw naar ons nieuwe Rustoord verhuisden, vergaderden de Cliëntenraad en bespraken wij hoe we de meeuwen konden weren op onze platte daken. Onze voorzitter, Marinus Graner woont ook in een flat en hij vertelde ons dat zij op hun platte dak, wapperende linten en vliegers met de afbeelding van een roofvogel hadden opgehangen en dat zij al jaren geen nesten van meeuwen op hun daken hadden.

Bij ons het proberen waard want wie herinnert zich niet boze echtparen meeuwen die in onze tuin, hun jongen vliegles gaven en vaak agressief werden als we te dicht bij kwamen. Onze alles- kunner Piet, installeerde de linten en de grote zwarte valken. Wij geloofden er eigenlijk niet zo in want soms zaten er wel 10 meeuwen met verbaasde blikken naar de valken te staren. Op een dag was er een valk weg en ik vreesde al dat hij door 10 boze meeuwen was aangevallen en van hun territorium was verdreven. Maar nee hoor, de wind was de boosdoener ! José vond de valk in de tuin en Piet heeft hem weer aan zijn stok bevestigd.

Het is nu 8 juni en wij hebben geen meeuwennesten op het dak! Het werkt dus echt! We zien de meeuwen overvliegen en horen ze krijsen maar ze hebben eieren voor hun geld gekozen en een andere plek verkozen. Wapperende linten en valken zijn te onrustig om daar je nest bij te maken. Dus wij hebben bereikt wat wij wilden! Geen poep op de ramen van vooral de bovenste flats en geen agressieve meeuwen, huppelend op de grond met hun kroost. Een mooie en goedkope oplossing! Meeuwen horen aan de kust en in de duinen maar niet op onze daken. IR.