Christus Koning

‘En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren’ - Openbaring 19:16

Wat hebben we een lange, warme zomer gehad. Zeg maar gerust een hete zomer. Het is heel begrijpelijk dat veel mensen het teveel van het goede vonden. Ook in de natuur was het droog. De waterstand in de rivieren werd zelf te laag voor de scheepvaart. Gelukkig ligt dat weer wat achter ons. Zo langzamerhand zijn we al weer aardig onderweg naar de herfst en daarna de wintertijd.

In het kerkelijk jaar breekt er na Pinksteren en Hemelvaart een lange periode aan zonder bijzondere feestdagen. In Nederland spreken we van de zondagen van de zomer en de daarna de zondagen van de herfst. In de rooms-katholieke liturgie wordt wel gesproken van de ‘feestloze zondagen’ of ‘zondagen door het jaar’. Uiteindelijk loopt deze tijd uit in het begin van een nieuw kerkelijk jaar, de adventsperiode.

Traditioneel wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stilgestaan bij de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd, al dan niet voor de eerste keer sinds het overlijden. Vervolgens wordt er even stilgestaan bij deze persoon. Het is een herinneringsmoment. Over het algemeen beleven nabestaanden dit als een waardevol moment.

In DSV vinden we dit een belangrijk gebeuren. Op alle locaties vindt een gedachtenisdienst plaats. Bewoners kunnen nog eens terugdenken aan een medebewoner. Misschien een buurman of een buurvrouw binnen het huis. Nabestaanden worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze dienst. Vertegenwoordigers van de locaties zijn er bij en nemen deel aan deze gebeurtenis. Vaak wordt ook in de kerkelijke gemeente de naam genoemd en in herinnering gebracht.

Als geestelijk verzorger juich ik het zeer toe dat dit gebeuren volop aandacht krijgt. Bewoners van verzorgingshuizen krijgen zo de kans om niet toe te staan, dat iemand overlijdt zonder dat het opvalt of aandacht krijgt. Iemand die gelooft mag zich gekend weten. Door de Here God, maar ook binnen een bredere gemeenschap. Binnen onze groep van verzorgingshuizen vallen de leefgemeenschap en de geloofsgemeenschap voor een groot deel samen. Bijna iedereen heeft een geloofsachtergrond. Weliswaar vanuit verschillende kerkgenootschappen. Maar de verschillen vallen binnen het verzorgingshuis wonderlijk weg.

We zeggen het hier wel eens tegen elkaar: wat in de samenleving niet mogelijk is, is hier wel mogelijk. Mensen vanuit verschillende achtergronden belijden en beleven samen het geloof. En de enkeling zonder geloofsachtergrond hoort daar volledig bij. Want in gesprek met elkaar, kun je nog altijd van elkaar leren.

In de rooms-katholieke liturgie wordt de laatste zondag van het jaar ook wel ‘Christus Koning’ genoemd. Wat is zo’n gedachtenisdienst rond de laatste zondag van het jaar een prachtige gelegenheid om het Koningschap van Christus te vieren en te gedenken. Het stond op het bordje boven het kruis: Jezus de Nazireeër, Koning der Joden. De gekruisigde Koning, Hij overwon de dood. En oog in oog met de dood bemoedigen we daarmee elkaar. De dood heeft niet het laatste woord. In Koning Jezus is er redding en behoud. Hij belooft eeuwig leven aan een ieder die in Hem gelooft.

Ds. I. de Graaf
Geestelijk verzorger DSV