Omdat mijn werk zich uitstrekt over heel DSV komt bijna alles in vieren. Zo kom ik wekelijks op alle locaties in deze volgorde: Vlietstede, Duinrand, Salem en Rustoord. De bijzondere vieringen worden allemaal door de geestelijk verzorger van DSV gedaan en zo heb ik Gedachtenisdiensten, Kerst-, Paas- en Pinkstervieringen in vieren.

Er wordt mij wel eens gevraagd of dat niet saai is. Nee, dat is het niet. Op iedere locaties is er een eigen sfeer en een eigen inbreng. Soms werkt er een koor mee, om de feestelijkheid van de viering te benadrukken. Op andere locaties wordt er een kerstverhaal gelezen. Soms heeft een gedicht zijn plaats in de liturgie. Soms is er solozang. Een ook de organisten geven elk hun eigen kleur aan de verschillende vieringen. En niet te vergeten: u bent allemaal verschillend.

En nu staan we al weer in het nieuwe jaar. Ieder jaar komt er weer één bij. Met je verjaardag. En met de overgang naar een volgend kalenderjaar. Is dat niet saai? Elk jaar weer hetzelfde liedje. Nee, het is niet ieder jaar hetzelfde liedje. Ieder jaar is anders. Hoe? Dat weten we nog niet. Niet eerder dan dat het zich voordoet. Het goede, mooie en plezierige. Het slechte, lelijke en vervelende.

Alles verandert. Wij veranderen, de omstandigheden veranderen. Reden te meer om je rust te zoeken en te vinden bij de Here. De Here verandert niet. Zijn beloften veranderen niet. Zijn wezen verandert niet. Bij Hem vinden wij onze vast grond. Zijn genade verandert niet, zijn liefde verandert niet, zijn barmhartigheid verandert niet. Ook zijn toorn over de zonde verandert niet. En zijn gerechtigheid ook niet.

Op grond van zijn genade mag er wel van alles in ons veranderen. Van zonde, schuld en ongerechtigheid mogen wij gaan naar vergeving, reiniging en rechtvaardiging. Gelukkig weet de Here recht te maken wat krom is, heel te maken wat stuk is en terug te vinden wat zoek is. Voordat er in ons iets verandert moet er wel wat gebeuren, het gaat niet vanzelf. Vanzelf blijft alles bij het oude liedje. Daar kunnen we in zwelgen en in rondtollen. Vol wrok, zelfmedelijden en verwijt.

In de Jordaan gebeurde het. De Here Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt. De hemel ging open, de Geest daalde op Hem als een duif en de stem van de Vader klonk uit de hemel: dit is Hem, mijn geliefde Zoon, in Hem heb ik mijn welbehagen. Hij is het waarvan de profeten hebben gesproken. Hij is het die komen zou. Daarna begon de Here Jezus met zijn werk. Hij genas de zieken, deed wonderen en tekenen en verkondigde het Koninkrijk van God. Het zal niet blijven zoals het is, het rijk van vrede en gerechtigheid is onderweg. Aan het kruis zou Hij zijn leven geven tot vergeving van zonden van een ieder die in Hem gelooft.

De Here God is de Schepper van de hemel en de aarde. Waar zijn Geest verschijnt, daar is verandering en creativiteit. Daar komt groei, ruimte, om te leven en adem te halen. Daar wordt troost ontvangen om verder te kunnen. Wat moeten wij doen om verandering mee te maken in de wereld,  in ons leven, in ons hart? Daarvoor moeten wij geloven. Geloven in Hem die door de Geest werd aangewezen. Hij maakt alle dingen nieuw. Geloven, vertrouwen en ontvangen. Dat doe je door je hart te openen voor Hem, vol overgave. Als de deur die ons het nieuwe jaar inleidde, Hij is de deur die ons brengt in het Koninkrijk van God. Met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Met toekomst en perspectief. Met leven, eeuwig leven.

Ds. I. de Graaf,
Geestelijk verzorger