Heer, U bent naar ons toegekomen,
verscheen in onze schamelheid.
Van Wie we enkel konden dromen,
werd zichtbaar in de werkelijkheid. 
U kwam tot ons in donkere nacht.
U, Wie de wereld hunkerend wacht.

U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet,
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet...
is nu voor ons, U maakt ons rijk,
geeft toegang tot Uw koninkrijk.

En wat onzegbaar blij kan maken:
als angst en schuld ons diep verwart
dan wilt U ons steeds trouw bewaken,
ons brengen dicht bij 't Vaderhart. 
En Hij die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.