Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer Mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!
Laat mij niet mijn lot beslissen;
Zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe moet ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt;
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand
Loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Marjon Wouters - Hobo
Teamleider, Zorg Thuis