Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
De Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Daavids Zoon omkneld
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid