Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout
Een wiegje met bloemengordijntjes.
Dat hebben twee vogeltjes samen gebouwd
en zie eens, hoe keurig en fijntjes!
Als 't windeke speelt, de looverkens streelt,
dan schommelt het tedere wiegelijn mee,
Als 't scheepje op deinende zee.
In 't schommelend wiegje is 'n wonder geschied;
Uit d' eitjes zijn jongen geboren!
Nu zingt in verrukking het gaaike zijn lied,
Een liedeke, zoet om te horen.
Hoe 't jubelt door 't hout! Hoe 't schatert door 't woud!
en moedertje dekt ze, van 't luisteren niet moe,
met koest'rende vleugeltjes toe.