Er is in mijn hart een lied ontstaan,
dat toeneemt in kracht en helderheid.
Ik raak de melodie maar niet kwijt,
zelfs als ik er aan voorbij wil gaan.
"Mij ontbreekt niets" geeft het lied aan,
dat vult mij met een diepe rust.
Alsof Hij mij zacht wakker kust
en vol vertrouwen op doet staan.
Mijn hart zingt weer: "Mij ontbreekt niets".
En als een herder die mij leidt,
voert Hij mij veilig door de tijd,
Zijn oog is op mij. Hij voorziet.

Aletta van Oord

 

 

Psalm 84: 12b
"Hij zal het goede niet onthouden
degenen die in oprechtheid wandelen".